Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Прессъобщение Проект „Подобряване на градска среда в град Перник” чрез изпълнението на обекти: 1. “Благоустрояване на кв.Тева”; 2. “Парк на предизвикателствата в местност Войниковец”; 3. “Мост над река Струма при ул. Струма“ ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.018-0002-С01