Представители на таксиметровия бранш и община Перник постигнаха консенсус по време на публичното обсъждане на наредбата за таксиметровия превоз