Покана за участие в пресконференция по проект «Комплекс за социални услуги «Посока – семейство»»