Във връзка с предстоящо обществено обсъждане на Системата за интегриран градски транспорт в Перник, предоставяме на Вашето внимание Вариантите на проекта