Конкурс за предоставяне управлението на социална услуга „Кризисен център” на територията на Община Перник