Приеха бюджета на Община Перник с единодушие за първи път от много години насам