Общината построи нови домове за деца и младежи с увреждания