Прессъобщение относно проведен конкурс за рекламни материали за ХХІІІ МФМИ “Сурва”- Перник 2014.