Важно съобщение свързано с програмата на лятното кино