Община Перник ще изгражда съвременни домове за деца с увреждания