ОБЩИНА ПЕРНИК ТЪРСИ ОЦЕНКАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ