Народният оркестър към ансамбъла за народни песни…