Янакиева за решениета от заседанието на Съвета на…