Ремонтът на ул."Р.Димитров" по метода на студеното..