Доставка на подвижен състав – 15 броя нови автобуси на природен газ за нуждите на обществения транспорт в град Перник“, в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, с уникален номер в РОП на АОП №05700-2018-0001


Обявление – автобуси

Решение – автобуси

Документация

Заповед за спиране ЗОП ГТ

Решение за прекратяване

Обявление – прекратяване доставка на автобусиДобави в Svejo

 1515 преглеждания