Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

МИННА ДИРЕКЦИЯ

Развитието на минните разработки и индустриални предприятия оставят белег в културното наследство на Перник с множество архитектурни и пространствени знаци и сгради, превърнали се в неповторими паметници на културата.

Несъмнено перлата в короната е Минната дирекция. Сградата й омайва с величие и великолепие, построена е през 1932 г. като Национално седалище на Автономни Мини Перник, които тогава управляват 83 % от всички мини в България. Тя има оригинална архитектура в неокласически стил с издълбани минни символи и часовникова кула, свързана чрез уникален механизъм „Бреге” с 30 други часовници в сградата. Вътрешните пространства са решени  в готически стил, с богато орнаментови  тавани и сводове.

Символ на минната промишленост

е административната сграда, от която са управлявани всички държавни мини в България, по-известна за перничани като Минна дирекция.

Сградата се намира в сърцето на града и представлява част от общ ансамбъл, обединяващ я с Паметника на миньора, Минната църка „Св. Иван Рилски” и входовете на първите подземни рудници. След приватизацията на Мини Перник сградата става частна собственост.

През 2022 г. държавата си връща сградата

и тя отново е достъпна за всички жители и гости на града.

В нея се намират експозиция, посветена на минното дело, представителни кабинети на кмета на Община Перник, областния управител на Област Перник и председателя на Общински съвет – Перник. В тържествената зала на сградата своите заседания провежда Общински съвет – Перник.