Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Представям на Вашето внимание отчета за работата на община Перник  за мандат 2019-2023. През мандата усилията на общинската администрация бяха насочени  не само към изпълнение на основните цели и задачи, заложени в Програмата за управление на община Перник, но и към разширяване на обхвата на дейностите. Първата година от четиригодишния мандат ни изправи пред редица предизвикателства – тежка водна криза, последвалата я пандемия от  COVID – 19 и инфлационна криза. В условия на криза и намалени приходи във връзка с мерките за подпомагане на малкия бизнес по време на извънредното положение затвърдихме тенденцията за намаляване на задълженията на общината, особено в частта просрочени задължения.

През изминалите четири години екипът на Община Перник се ръководеше от принципите на прозрачност и откритост посредством различни канали за осигуряване на информация. Успяхме да постигнем ефективно управление на финансовите и материалните ресурси, разширяване на капацитета за проектно финансиране на общински дейности и ефективно усвояване на достъпните фондове, реализиране на ефективни и прозрачни форми на публично-частно партньорство, ефективно използване на съвременните финансови инструменти за реализиране на перспективни инвестиционни дейности, както и активно партньорство с институциите на регионално и национално ниво.

 

Завършваме мандата на упорит труд с екипа, с който започнах работата си като кмет на Общината. С доверието и подкрепата на перничани получих възможност заедно да започнем важни промени, които способстват за развитието на Перник.

С уважение,
Станислав Владимиров 
кмет на Община Перник

01 Администрация

 • Софтуерна система за администриране на документооборота и услугите
 • Центърът за административно обслужване работи без обедна почивка от 08:00 до 17:30 часa
 • Над 80 модерни електронни услуги за граждани и фирми
 • Система за записване на час за подаване на документи в деловодството
 • Система за подаване на сигнали онлайн
 • Електронно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лица, участващи в процедура по обявени обществени поръчки
 • Онлайн плащане на задължения за местни данъци и такси

02 Финанси

В началото на мандата финансовите задължения възлизаха на  34 173 182,13 лв., от които просрочени 11 534 104 лв. В края на юни тази година просрочените задължения възлизат 2 190 228,00 лв. Общият дълг бе преструктуриран чрез използването на различни нисколихвени финансови инструменти за реализация на големите обекти.  Постигнахме го с финансова дисциплина и редуциране на  неприоритетните разходи, както и приоритизиране на належащите плащания, за да не се пилее публичен ресурс. Това е важна стъпка към постигането на една от големите ни амбиции – връщане доверието на перничани към общинската администрация.

03 Инфраструктура

Добрата инфраструктура е предпоставка за подобряване на инвестиционния климат в общината. През мандата реализирахме редица обекти, в ход на изпълнение са и десетки останали:

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПАРКИНГИ И ТРОТОАРИ

 

 • Ремонт и реконструкция на пътен надлез на улица “Иван Вазов”
 • Ремонт на ул. “Софийско шосе”, включително на тротоарна настилка и изграждане на дъждовна канализация
 • Ремонт на ул. “Граово”, включително на тротоарна настилка
 • Ремонт на улица “Освобождение”, кв. „Тева“, включително тротоарна настилка, изграждане на велоалея, монтиране на ново улично осветление
 • Ремонт на ул. „Отец Паисий“, включително тротоарна настилка, монтиране на ново улично осветление
 • Рехабилитация на улица „Г.С. Раковски“ и изграждане на кръстовище с кръгово движение на ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Обособяване на нови паркинги в кв. „Твърди ливади“, кв. „Изток“ и ЦГЧ
 • Основен ремонт на улица “Градище”, с. Студена
 • Ремонт на ул. „Република“, с. Драгичево
 • Ремонт на ул. „Благой Гебрев“ в кв. „Изток“
 • Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на кръгово кръстовище на ул. Св. Св. Кирил и Методий, кв. „Димова махала“
 • Рехабилитация на улици в ЦГЧ с изграждане на кръстовище с кръгово движение (кръстовище с кръгово движение на ул. „Г.С. Раковски“, ул. „П. Каравелов“ до ул. „Струма“, ул. „Миньор“ )
 • Подмяна на тротоарните плочки по ул. „Ю. Гагарин“ от пазара в кв. „Изток“ до ул. „Овар“. Предстои и реализирането на втори етап до края на годината
 • Ремонт на тротоарната настилка на ул. „Кракра“, гр. Перник – етап 1 от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Искър“

Ремонт на шест пешеходни подлеза към Републикански път I- 6 на територията на гр. Перник – кв. „Бела вода“ при гостилница- „Осояка”, в района на гумицентър Експес, автобусна спирка Кристал, при кметството на кв. „Бела вода“, при кв. Караманица, в района на хипермаркет „Лидъл“

LED ОСВЕТЛЕНИЕ И СВЕТОФАРНИ УТЕДБИ

 • Подмяна на всички амортизирани секции на светофарни уредби с нови LED секции
 • Рехабилитация на стълбове за улично осветление и светофарни уредби с полагане на комбинирана антикорозионна защита с хидроизолационни, киселиноустойчиви и абразивоустойчиви качества, както и антиплакатна боя
 • Подмяна на осветлението на улиците „Освобождение“, „Юрий Гагарин“, „Софийско Шосе“, „Ленински проспект“, „Г. С. Раковски“, „Отец Паисий“, „Св. Св. Кирил и Методий“, „Петко Каравелов“, „Батак“ и пешеходната алея до улицата, надлез „Иван Вазов“, част от „Димитър Благоев“
 • LED осветителни крушки са монтирани на всички осветителни тела в с. Зидарци

РЕКА СТРУМА

 • Ремонт на пешеходен мост над река Струма при ул. “Райко Даскалов и ул. „Струма“
 • Ремонт на двата пешеходни моста на река Струма в района на Двореца на културата
 • Възстановяване на проводимостта на р. Струма в участъка от ул. “Георги С. Раковски” до кв.“Димова махала“
 • Ремонтни дейности на моста на река „Струма“ на ул. „Средец“
 • Почистване и укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма
 • Почистване на коритото и укрепване на двата бряга на р. „Маниш“, кв. „Църква“

КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

 • Външен ремонт на Мемориал на миньорския труд. Предстои и стартирането на втория етап – вътрешен ремонт.
 • Ремонт на пространството пред Регионален исторически музей – Перник
 • Ремонт на покрива на Регионален исторически музей – Перник
 • Ремонтни дейности в Подземен минен музей
 • Ремонт и обновяване на Лятно кино, включително монтиране на 600 бр. седалки
 • Обновяване на сградата на Двореца на културата

ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА

 • Подмяна на дограма на сградата на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация
 • Изграждане на лечебница за нуждите на “Общински приют – Перник”

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДРУГИ

 • Реновиране фонтана срещу сградата на ГУМ в ЦГЧ
 • Благоустрояване на пространство около сградата на Младежки дом, кв. “Мошино”
 • Ремонт на площада на гр. Батановци
 • Обновяване и облагородяване на централен градски парк, включително изграждане на покрит тенис корт и спортно игрище
 • Инженеринг за изграждане на паркова зона в кв. „Изток“
 • Благоустрояване на пространството около сградата на спортна зала “Борис Гюдеров”
 • Изграждане на Международен младежки център – Перник
 • Обновяване, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна дирекция на МВР – Перник
 • Изграждане на подпорна стена на ул. №1, с. Люлин
 • Изграждане на подпорни стени на ул.”Луганск” №70 и № 72, кв.”Изток”

СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 • Ремонт на спортна зала „Борис Гюдеров“
 • Ремонтни дейности в зали и помещения на спортен комплекс „Дружба“
 • Изграждане на футболно игрище с осветление при стадион “Металург”, кв. „Изток“
 • Изграждане на комбинирано игрище за баскетбол и волейбол в кв.“Църква“, гр.“Перник“, община Перник
 • Изграждане на закрит басейн при сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“
 • Продължава работата по основния ремонт спортната база в с. Дивотино
 • Поетапното възстановяване и връщане в експлоатация на спортна зала „Металург“, намираща се в кв. „Изток“
 • Ремонт на физкултурен салон на VІІ ОУ „Г.С.Раковски“
 • Изграждане на спортна площадка в с. Ярджиловци, община Перник.
 • Изграждане на спортна площадка в с. Драгичево.
 • Изграждане на спортна площадка в с. Мещица, община Перник
 • Изграждане на футболно игрище в с. Боснек, община Перник
 • Изграждане на футболно игрище в с. Витановци, община Перник

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

 • Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и саниране на най-голямата училищна сграда в общината, в която се помещават ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“
 • Изграждане на нов учебен корпус и закрит басейн при сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“
 • Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ №9 „Калина Малина“ – филиал “Проучване”
 • Външен ремонт на сградата на ГПЧЕ “Симеон Радев”, включително физкултурен салон
 • Ремонт а помещения в сградата на ГПЧЕ “Симеон Радев“
 • Ремонт на фасада, покрив, инсталация, вътрешен ремонт на новата сграда на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дивотино
 • Ремонт на физкултурен салон на VІІ ОУ Г.С.Раковски
 • Ремонт на филиала на ДГ „Пролет“ в кв. „Могиличе“
 • Основен ремонт на филиала на ДГ „В. Терешкова“ в с. Ярджиловци
 • Дейности по подобряване на енергийната ефективност на сградите на VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Детска градина №15 „Райна Княгиня“

ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

 • Строителство на клетка №2 от обект: “Регионално депо за неопасни отпадъци “Тева” на общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън”
 • Рекултивация на старото депо за неопасни отпадъци на град Перник в местност „Маркови егреци“.

В началото на този мандат нямахме никакво време за адаптация, защото Перник вече бе изпаднал в безпрецедентна водна криза. Трябваше да предприемем бързи и решителни стъпки, да намерим диалог с изпълнителната власт на национално ниво. За решаването на кризата и бързата подмяна на компрометираните водопроводи бяха нужни сериозни средства, които бяха отпуснати в предпоследния ден на 2019 г., с което реалната работа можеше да започне. Подмяната на 60 километра водопроводи създаде затруднения пред перничани, но за кратко време бяха сменени едни от най-компрометираните трасета. Това към тогавашния кризисен момент намали загубите на питейна вода драстично, което се отрази позитивно на полезния обем на язовир „Студена“.

ПОДЗЕМНА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА

 • Реконструкция на главен клон II от водопроводната мрежа
 • Реконструкция на водопровод на главни улици на територията на община Перник – гл. клон III от R 16х.м3 до гр. Батановци
 • Реконструкция на водопровод на главни улици на територията на община Перник, Гл. клон I от ул. „Петко Каравелов“ до ул.“Средец“ и водопроводна мрежа в ЦГЧ и кв. Църква, гр. Перник
 • Реконструкция на водопровод на главни улици на територията на община Перник”, гл. клон I от Минна дирекция до ПС „Самоков“ и водопроводна мрежа в кв. „Клепало“, кв. „Проучване“, кв. „Твърди ливади“, кв. „Ралица“ и кв. „Каменина“, гр. Перник
 • Реконструкция на водопровод на главни улици на територията на община Перник”, Гл.клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводна мрежа в кв. „Изток“, гр. Перник
 • Инженеринг за Реконструкция и основен ремонт на градска пречиствателна станция за питейна вода/ГПСПВ/ с пясъчни филтри
 • Авариен ремонт на градска пречиствателната станция за питейни води с АКХ филтри и изграждане на помпено съоръжение-връзка между ГПСПВ с АКХ филтри и ГПСПВ с пясъчни филтри.
 • Ремонт и подмяна на водопроводната мрежа на с. Расник
 • Изместване на помпена станция с. Дивотино
 • Реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на община Перник
 • -Ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на гр. Перник и гр. Батановци.
 • -Реконструкция на водопроводна мрежа ул. “Палма”, гр. Перник
 • Изграждане на нови и ремонт на съществуващ и водопроводни мрежи и съоръжения на територията на с. Драгичево
 • Изпълнение на СМР за обект: Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци, общ. Перник – 2-ри етап
 • Възстановяване проводимостта на улична канализция по биологичен метод в кв. „Църква“

В процес са и:

 • Изграждане на черпателен резервоар, контейнер с оборудване за напорно подаване и дезинфекция на минерална вода включително връзка с водопроводната мрежана с. Рударци, вкл. ремонт и почистване на сондаж 9, с. Рударци.
 • Изграждане на довеждащ водопровод от пречиствателната станция за питейни води в кв. Църква, гр. Перник до с. Кралев дол

Интерактивна карта на подменените водопровод и канализация:

04 Инвестиции

Заедно с развитието на инфраструктурата през последните четири години един от приоритетите ни бе развитието на отговорния бизнес на територията на общината. Разговорите с потенциални инвеститори и бързото обработване на нужната документация доведоха до по-бързо реализиране на част от инвестициите за разширяването на мощностите на „Трелеборг Сийлинг Солюшънс България“, AQ „Електрик“, „Мелбон“ АД, „Леми-Трафо“ ЕАД, „Стомана Индъстри“ АД, „Сани- Конс Тодорови с-ие” СД, „Сами-М“ ЕООД и други.

В сферата на търговията и услугите, само през последните две години в града бяха открити четири големи търговски обекта на обща инвестиционна стойност над 100 милиона лева. Това са най-големият търговски парк в Югозападна България – „HOLIDAY PARK“, Ритейл парк „Pernik Plaza“ и търговските комплекси „Mall Pernik“ и „Фантастико“.

Всички те са традиционен партьнор на община Перник в реализирането на редица мероприятия  – спортни, културни, младежки и други. Малки и средни предприятия също правят своите инвестиции на територията на общината. Заедно с това Перник продължава да е привлекателно място за инвестиции в жилищно строителство. В източната част на града инвеститорите проявяват най-голям интерес.

Социалната ангажираност на инвеститорите в града също допринася за развитието на града ни. Освен, че осигуряват работни места и са традиционен партньор на общинската администрация  в реализирането на редица инициативи, те се включват и в подобряването на инфраструктурата в Перник. През миналата година „Видеолукс холдинг” напълно ремонтира филиала на ДГ „Пролет“ в кв. „Могиличе“. Направена е цялостна топлоизолация, напълно сменена е старата дограма, обновени са подовите настилки, осветлението и климатизацията. Подменена е електроинсталацията и е положена нова хидроизолация на покрива. Изградени са изцяло нови помещения като кухня, бани, тоалетни за децата и медицински кабинет.

05 Сигурност

 • ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

На територията на община Перник работят около 400 камери за денонощно видеонаблюдение. Те са монтирани в различни точки на града – възлови кръстовища и пътни артерии, пешеходни зони в централна градска част, кварталите „Тева“, „Изток“, „Мошино“, „Църква“, подлези, паркове, селата Студена, Люлин, Кралев дол, Богданов дол и други. Освен това устройствата засичат автомобилния трафик и установяват нарушения при паркирането. Те имат възможност и за периметрова охрана, както и аларми при засичане на нередности. Монтирането на нови камери за денонощно видеонаблюдение в общината ще продължи докато не бъдат обхванати всички основни точки.

 • ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ

Създадено бе звено „Общинска полиция“. Звеното ще отговаря за осигуряване на реда и сигурността на територията на общината. Полицаите ще изпълняват приоритетни задачи, свързани с работата на кметската администрация, както и ще санкционират нарушители по различни наредби на общината.

 • АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД

Създаден бе и аварийно-спасителен отряд, който да подпомага издирването на изчезнали хора, да работи при извънредни ситуации и да взаимодейства с общинската полиция и доброволните формирования.

06 Транспорт

321440598_1838968666468397_179810210587848294_n

Въвеждането в експлоатация на Проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, е поредна крачка към  подобряване на жизнените и екологични условия в града, създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществената транспортна мрежа и въвеждане на природосъобразен градски превоз, постигане на балансирано разделение и намаляване на отрицателното влияние върху околната среда чрез поддържане на градска транспортна система от различни видове превозни средства. По четири линии на градския- №10, №15, №17 и №20, се движат 13 нови автобуса на метан.  Новите автобуси са  с екологичен  стандарт Евро VІ, а като гориво използват компресиран природен газ. Те са оборудвани с климатизация както за водача, така и за пътниците и разполагат с рампа за достъп на трудноподвижни лица и детски колички, както и специализирано място за разполагането им в салона.

До края на 2023 г. още 5 броя електрически автобуси ще бъдат пуснати в експлоатация по линии на градския транспорт, а община Перник ще продължи да кандидатства по проекти свързани с обновяването на автопарка на градския транспорт.

07 Социални дейности

Социалната политика на всяка община е ключов фактор за развитието на местната общност. Затова още в началото на мандата предприехме стъпки за създаването на устойчив домашен социален патронаж, изграждането на центрове за хора с увреждания и други.

– С реализацията на проект „Изграждане на социални жилища в кв. “Тева”- Общинска сграда с капацитет 100 души“ бяха изградени 42 жилища и осигурени нормални условия за живот на 100 души. Социалните жилища са предназначени за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

– В условията на пандемия, през 2020 г. стартира проектът Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник. Той е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Проектът  бе надграден през 2022 г. и 2023 г.

– През 2021 г. стартира и проектът „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в гр. Перник“. Проектът даде възможност най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.

– За да се отговори на потребностите от социална и здравна подкрепа в дома на хора, които поради здравословно състояние и възраст, не са в състояние да се справят сами и са зависими от грижа бе създаден и проектът „Грижа в дома“. Целта му е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

– Проектът “Дългосрочна грижа за възрастните хора в Община Перник“, който стартира през 2022 г. осигурява подкрепа и предоставяне на социални услуги в три центъра от резидентен тип – Център за грижа за лица с психични разстройства, Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

– Във връзка с нуждата от подкрепа за лицата с увреждания в община Перник  бе създаден и Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания. С изпълнението на проекта е създаден Дневен център с капацитет 30 места, осигуряващ дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, осигуряване на подкрепа за достъп до други услуги, насочване и други.

– С изграждането на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения се предоставят подкрепящи социални услуги за създаване или възстановяване на умения за самостоятелен живот, изграждане на трудови и социални умения и пълноценно включване на потребителите в общността според възможностите им.

– Механизмът „Личната помощ“ е още един начин за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер, както и  за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.

Грижата за младите хора и децата в неравностойно положение също е част от работата на администрацията през изминалите четири години. Една от предоставяните услуги е “Защитено жилище”, което дава подкрепа на пълнолетни лица с умствена изостаналост, за да започнат да водят самостоятелен начин на живот.

 – Община Перник предостави и над 60 проследяващи устройства на родители на деца с аутизъм. Инициативата бе подета след случая със Сашко, който бе в неизвестност 9 дни. С това Перник стана  една от първите общини в България, която осигурява безплатно подобни устройства на семействата на деца с аутизъм.  

– Посредством изпълнението на проект „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ община Перник  създава предпоставки за подобрено социално включване и овластяване на представителите на ромската общност на територията на град Перник, която по данни на ГРАО наброява 5100 души.

– През 2020 г. в квартал „Калкас“ бе обособен „Приют за бездомни лица“, който се финансира от бюджета на Община Перник. Приютът има за цел  да осигури временен защитен подслон за бездомните лица, намиращи се в тежка ситуация при влошени метеорологични условия през зимния сезон.

08 Екология и сметосъбиране

Опазването на компонентите и факторите на околната среда е сред най-важните приоритети на екипа на Община Перник. Целта е да се провежда целенасочена и комплексна екологична политика с цел осигуряване на здравословна околна среда за живот, труд и отдих на населението. 

    За тази цел са разработени, приети действащи програми в областта на околната среда за периода 2021-2028 година:

 • Програма опазване на околната среда
 • Програма за управление на отпадъците
 • Актуализирана общинска програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10 / и /ФПЧ2.5 /, SO2, ПАВ,  в атмосферния въздух в община Перник “

 

Осъществени бяха и следните дейности:

–  Поддържане на съществуващите и създаване на зони за отдих в градска среда. На територията на град Перник се поддържат 1643,44 дка зелени площи. По протежението на бул. „Юрий Гагарин“ са засадени 10 000 броя дървовидни ружи, в целия град. По инициатива на перничанина Иво Танев и с подкрепата на община Перник са засадени 2000 чинари, липи и секвои. Извършва се ревизиране на състоянието на дървесната растителност, отстраняват се стари изсъхнали и болни дървета и се подменят с нови, както и оформяне на короните на дървета.

Машинно миене на основната улична мрежа

– Монтиране на електростатични филтри за горивните инсталации на домакинства, използващи въглища и дървесина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух. Броят на монтираните до момента електростатични  филтри е 23 в кв. „Църква“, избран като пилотен квартал с регистрирани превишения на нормите на КАВ.

– В процес на подготовка на проектно предложение „За по-чист въздух  в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по приоритет ос 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“

– Изградена и въведена в експлоатация Клетка № 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Перник.

– Завършена е техническата рекултивация на старото общинско депо за отпадъци в м. „Маркови егреци“.

– Разширена е системата за разделно събиране на отпадъците. Системата обхваща територията на град Перник, град Батановци и 9 села – Драгичево, Мещица, Рударци, Кладница, Ярджиловци, Кралев дол, Студена, Люлин  и Дивотино.

– От 2020 г. Община Перник е част от Националната Система за разделно събиране на опасни отпадъци.

– С цел подобряване на услугата по сметосъбиране в по- голямата част от територията на гр. Перник, както и в някои от селата са поставени автоматизирани съдове за ТБО от системата Nord Engineering.

– Предоставяне на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Перник, при възникване на нерегламентирани замърсявания.

– За да бъде ефективно почистването на територията на общината щатният състав на ОП „ФЛОР“ бе увеличен до 100 души (до януари 2020 г., предприятието разполагаше с щат от 30 души). За  да се повиши качеството на извършваната работа за нуждите на общинското предприятие бяха закупени: Два броя мотометачни машини, комбиниран трактор подходящ за косене на трева покрай пътния банкет и мантинелите, рязане на храсти, жив плет и клони, както и за почистване на сняг, мини челен товарач, камион-цистерна за миене на улиците, два броя снегорини, две автовишки, още един товарен автомобил, както и два леки автомобила за транспорт на работниците. Служителите на ОП „ФЛОР“ работиха и продължават работа по почистването на нерегламентирани сметища, гробищните паркове и зелени пространства на територията на цялата община, речни корита, пътни банкети, миенето на основните пътни артерии, през зимните месеци подпомагат снегопочистването и други.

– Предстои изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/ и едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ в гр. Перник. 

09 Образование

– Община Перник продължава да осигурява и допълнително финансиране за училищата, в които има маломерни и слети паралелки, основно в малките населени места, в които има детски градини и училища. Отпускат се и допълнителни средства, което произтича от несъответствието между големината на сградния фонд и малкия брой ученици, за да се облекчи издръжката на училища.

 – С Постановление на Министерски съвет в Списъка на средищните училища в Република България са включени 6 общински училища, от които 2 са в градовете и 4 в селата в община Перник. От 2023 г. и XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще разполага със свой автобус, предоставен от МОН. За осигуряване на спортно-тренировъчната дейност с автобус разполага и Спортно училище «Олимпиец» град Перник.

 – В Списъка на иновативните училища в Република България, приет  с Решение на Министерски съвет за учебната 2023/2024 година в община Перник иновативни са 12 училища. Затова през изминалата година община Перник организира първият образователен форум „Занимания по интереси и иновативни практики“ с участието на МОН, през 2022 г., който събра представители на 14 иновативни училища, от общо 27 на територията на общината.

– Община Перник продължава да подпомага деца с изявени дарби чрез система от мерки за гарантиране развитието на таланта им, като осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.

Година

Брой деца с изявени дарби

Финансиране (в лв.)

2019

68

8 970

2020

49

6 330

2021

147

18 750

2022

133

17 150

Общо:

514

51 200

 

10 Култура

Работата в направление „Култура“ през мандата 2019-2023 година в община Перник бе целенасочена в изпълнение на Програмата за управление, съобразно действащата нормативна база и с оглед местните традиции и специфика.

Културната дейност бе изцяло съобразена с обективно наложените ограничения от водната криза в Перник през 2020 и пандемичните антиковид изисквания през 2021-2022 година.

Това доведе до значително свиване за посочения период (2020-2022) на броя културни прояви, до тяхното преформатиране и осъществяването им предимно на открити пространства или онлайн.

Независимо от наложените ограничения и обективните затруднения (за периода 2020-2022), като цяло успешно се осъществяваше основната цел – утвърждаване и развитие на Перник като съвременен град със значими културни традиции и активен творчески дух.

            През настоящия мандат културният календар на Община Перник бе значително развит и надграден. В тази връзка Община Перник реализира и подкрепи редица нови събития, които се налагат като културни марки за града и общината. Сред тях се открояват акценти и иновации в културната дейност, както и авторитетни национални и международни прояви:

 • Международен фестивал на късометражното кино „In The Palace“;
 • Международен фестивал „Кракра Jazz“;
 • Фестивал за градска култура „Парк фест Пейка“;
 • Възобновяване на традицията по посрещане на първото юлско утро и реализиране на „Pernik Rock Fest“;
 • Летен фестивал „Pernik Summer fest“;
 • Фестивал за електронна музика „Under the stars“;
 • Фестивал „РестАрт“
 • Фестивал „Арт будилник“;
 • Празник на селското хоро;
 • Конкурс „Гласове и мелодии от Пернишко“;
 • Зимен празничен базар;

Наред с новите моменти в културния календар, успешно се осъществиха и надградиха вече традиционните културни изяви, сред които:

 • Фестивалните програми на:
  • Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“
  • Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти;
  • Международен детско-юношески театрален фестивал;
  • Международен конкурс за детска рисунка;
  • Национален многожанров фестивал на хората с увреждания – кв. Църква;
  • Национален детски фолклорен конкурс „Дай, бабо, огънче! – Мещица;
  • Регионален фолклорен фестивал “Витошки напеви” – Кладница;
  • Регионален фестивал на любителското творчество на възрастните хора „Еньовден“ – км. Изток;
  • Фолклорен фестивал „На мегдана у Драгичево“, както и „Люлин пее и танцува“;
  • Общински преглед-конкурс за ученическо творчество „Талантите на Перник”;
  • Общински конкурс „Писано яйце“;
  • Детски празник „Чичо Стоян“ – Дивотино;

Паралелно с реализирането и надграждането на изявите от културния календар, като структурно-организационни и смислово-съдържателни акценти и иновации в културната дейност през мандата се откроиха:

 • Старт на дейността на Общински фонд „Култура“;
 • Формиране на Фондация „Култура Перник“;
 • Стуктуриране на Младежко театрално студио „Мускетарите“ към ОбДТ „Боян Дановски“;
 • Реализиране на иновативна програма на ОДК „Ние, врабчетата“ – интерактивен форум на изкуствата за деца и от деца;
 • Успешно представяне на съхранени, опазени и развити местни традиции на най-престижния национален фолклорен форум – Националния събор на народното творчество в Копривщица`2022 и др.
 • През настоящия мандат Община Перник, Общински фонд „Култура“ и Фондация „Култура Перник“ подпомогнаха реализацията на редица културни проекти, сред които театралната постановка на Мариана Попова и Веселин Плачков „Виновни“, игралния филм „Чалга“ на Мариан Вълев, книгата „Будиславец“, с автор Славчо Чанев, тематични културни програми и други.

Значително се подобри културната инфраструктура:

 • Ремонтира се и се разработи Лятното кино;
 • Осъществи се частичен ремонт на Регионалния исторически музей;
 • Стартира мащабен проект за ремонт на сградата на Двореца на културата;
 • Външен ремонт на Мемориал на миньорския труд. Предстои и стартирането на втория етап – вътрешен ремонт.
 • Като най-значима материална придобивка за пернишката култура следва да се открои запазването и социализирането на сградата Минна дирекция. Сградата на Минната дирекция бе обявена на публична продан от НАП на 04.10.2022 г. Само за седмица перничани събраха 10 000 подписа с искане сградата да стане държавна, или общинска собственост. Заедно с това общата работа на екипът на община Перник с областния управител и общинския съвет, както и десетките разговори с представители на държавната власт доведоха до това държавата да отпусне 7 154 000 лв. за закупуването на сградата от НАП. Вече почти година една от най-красивите сгради в страната е превърната в неповторим паметник на културата, в който ежедневно се провеждат различни събития. С оригиналната си архитектура в неокласически стил и готически стил, с богато орнаментови тавани и сводове тя вече е част от десетки наши и чужди продукции, а всеки който желае може да я разгледа свободно.

Награди:

 • Награда в категория „Култура, развитие и прогрес на община“ в Art Business & Fashion Awards 2022;
 • Почетна грамота за активно участие в 17-ото Международно изложение „Културен туризъм”, Велико Търново.

11 Спорт

Община Перник стопанисва и предоставя безвъзмездно на спортните клубове, регистрирани и развиващи дейност на нейната територия съществуващите общински спортни съоръжения.

 • По време на мандата бе изградена нова и значително подобрена съществуващата спортната инфраструктура на територията на общината.
 • С решение на Общински съвет бе приета предложената от община Перник Наредба № 10 за подпомагане дейността на спортните клубове от Община Перник. Създаването и утвърждаването на нормативен документ с ясно заложени критерии, чрез който да се разпределя предназначената субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове от общината е акт, чакан в последните 30 г.
 • Близо три пъти са увеличени средствата за подпомагане на годишната дейност на спортните организации. При залагането на Бюджет 2023 г. рамката на финансовите средства за спорт е 670 000 лв. за подпомагане на общо 44 спортни клуба, работещи на територията на общината.
 • Освен ученическите състезания, в годишния Общински спортен календар са залегнали още 23 спортни състезания и мероприятия, като голяма част от турнирите, организирани от местните клубове със съдействието на община Перник вече са със 7 и повече издания и присъстват трайно, както в общинския, така и в Държавните спортни календари на съответните спортни федерации – 39-то състезание по ориентиране за ветерани и 20-то издание на Купа „Кракра Пернишки“ по ориентиране, 23-ти Традиционен турнир по волейбол за „Купа Борис Гюдеров“, 18-ти Традиционен турнир по парапланеризъм – целно кацане „Перник Оупън“, 15-ти Традиционен турнир по футбол за „Купа на Кмета“ за деца, 7-ми Традиционен турнир по ръгби за „Купата на Кмета“, 6-то издание на турнирите по джудо за „Купа Перун“, по борба – за „Купа Иво Ангелов“, Турнир по лека атлетика „Бягай с усмивка“, 5-то издание на Международния турнир по художествена гимнастика „Кракра Къп“, както и успешно стартиралото състезание по мотоциклетизъм „М6 Ямаха Къп“ и включването на Перник във веригата шосейни пробези „Рън България“.
 • Информацията за събитията, включени в спортния календар на общината се популяризира чрез националната платформа „Спортен календар“.

12 Здравеопазване

– През миналата година два нови рентгенови апарата, три ехографски апарата и оборудване за микробиологична лаборатория бяха закупени от общинското търговско дружество ДКЦ-1 за сградата на ул. „Брезник“ и бившата поликлиника в кв. „Изток“. Към момента тече ремонт в двете сгради. В централната сграда на ул. „Брезник“ ще бъде подменена старата дограма, ще бъдат ремонтирани санитарните възли, помещенията, в които ще се монтират новите апарати и помещенията на лабораторията.

– Във време на пандемия община Перник субсидира  общинското търговско дружество ДКЦ-1. Тази мярка целеше да облекчи нашите съграждани като покриваше разликата от 10 лева за тестването, но и да позволи колкото се може повече хора да се диагностицират навреме, защото справянето с пандемията бе изключително важно за нормалното функциониране на всички сфери на нашия живот. По тази мярка бяха направени над 20 000 бързи антигенни теста.

– През 2021 г. от страна на община Перник бяха осигурени 880 000 лева държавни средства за погасяване на дълговете на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация  /Профилакториум/. Сумата позволи да бъдат освободени средствата по клинични пътеки, с които се погасяваха просрочени задължения към НАП на стойност около 400 000 лв. Бе разплатен и дълг от 250 000 лева към електроразпределителното дружество, както и други стари задължения към фирми, доставчици и за заплати на персонала.

– През месец март 2023 г. с общински средства бяха закупени 37 нови ортопедични легла, и 7 със собствени средства на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация. С това 44 от общо 60-те легла в лечебното заведение бяха подменени. Доброто взаимодействие между ръководството на община Перник, общинския съвет и директора на болницата доведе и до закупуване на нови апарати, включително и такъв за ПКК.

– През месец април тази година в Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация бе открита нова зала за апаратна физиотерапия в Перник. Залата разполага с девет кабинки, като в тях се провежда лечение с апарати за криотерапия, интерферентни токове, ултразвук и др. Обновяването е на стойност около 35 000 лв., а средствата бяха осигурени от община Перник след увеличаването на капитала на дружеството.

– През 2020 г. бе открит вторият в страната Национален кабинет по репродуктивно здраве.

– Продължава отпускането на средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

13 Младежки дейности

– Бе разработена Общинска стратегия за младежта (2022-2030 г.), която бе приета през 2022 г. В нея бяха определени насоките и изведени приоритетните области, които да бъдат следвани при реализирането на общинската политика за младежта. Така Перник вече е една от малкото общини в страната, която има действаща Общинска стратегия за младежта.

– Друга важна стъпка в областта на младежката политика бе официализирането на Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Перник.

– Бе подписан и меморандум за сътрудничество с Национален младежки форум. Аналогично споразумение за сътрудничество бе подписано и с Български студентски съюз.

– По време на мандата бяха проведени 232 инициативи на територията на общината в изпълнение на Общинския годишен план за младежта. 53 от тях бяха финансирани от Община Перник.

През 2022 г. в Перник се проведе 11-ото издание на националната младежка среща на тема „Младежка работа от А до Я“. Събитието се организира от община Перник и Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, в партньорство с Националния младежки форум и представителството на Европейската комисия в България. 

14 Справяне със свръхпопулацията на бездомните кучета

В началото на 2020 г. Община Перник стартира редица мерки за справяне със свръхпопулацията на бездомни кучета. През февруари същата година започна мащабна информационна кампания за нуждата и ползите от кастрация на дворните и домашните кучета. Бе издадена заповед към кметовете и кметските наместници, които организираха преброяване на всички домашни кучета на територията на населените места, включително ловни кучета, придружаващи или охраняващи селскостопански животни, както и кучета пазачи на обекти. След извършването на проверката се съставиха списъци с имената на собствениците и броя на притежаваните кучета. Така Община Перник бе първата в страната, която организира мащабна кастрационна кампания с безплатни ваучери за кастриране и обезпаразитяване на домашните любимци. Гражданите, които желаят да се възползват от условията по кампанията, получиха ваучер на стойност 25 лв. за мъжко и 30 лв. за женско куче. Тези средства покриват стойността на консумативите за кастрацията. В рамките на инициативата, която е безсрочна кучетата се кастрират, чипират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс. Всички доведени за кастрация домашни кучета получават ветеринарно заверени паспорти. С тях собствениците се освобождават от заплащането на годишен данък за любимците си. Паралелно с това ежеседмично в общинския приют се кастрират и безстопанствени кучета, а в кампанията в селата на общината със свои екипи се включи  и Фондация „Четири лапи“. От началото на кампанията на територията на всички населени места са кастрирани общо 2527 безстопанствени и домашни кучета, кастрираните котки са 367. Над 1000 са регистрираните кучета в Дирекция “Местни данъци и такси”, а собствениците на около 700 от тях са освободени от данък. 1056 са кучетата, осиновени в България и чужбина от организациите, с които имаме партньорски договори.