Първа копка по Проект „Канализация на град Перник������ � Svejo