„Осигуряване на топъл обяд – 2016г.”

Процедура за провеждане на подбор на потребители по Проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016г. в Перник”

Обявление 02.06.2016г.
Обявление 09.06.2016г.
Обявление 16.06.2016г.
Обявление 23.06.2016г.
Обявление 07.07.2016г.
Обявление 14.07.2016г.
Обявление 21.07.2016г.
Обявление 28.07.2016г.
Обявление 04.08.2016г.
Обявление 11.08.2016г.
Обявление 01.09.2016г.
Обявление 15.09.2016г.
Обявление 29.09.2016г.
Обявление 13.10.2016г.
Обявление 27.10.2016г.
Обявление 10.11.2016г.
Обявление 18.11.2016г.
Обявление 02.12.2016г.
Обявление 08.12.2016г.
Обявление 14.12.2016г.
Обявление 22.12.2016г.
Обявление 04.01.2017г.
Обявление 12.01.2017г.
Обявление 18.01.2017г.
Обявление 03.02.2017г.
Обявление 09.02.2017г.
Обявление 17.02.2017г.
Обявление 23.02.2017г.
Обявление 02.03.2017г.
Обявление 10.03.2017г.
Обявление 16.03.2017г.
Обявление 22.03.2017г.
Обявление 05.04.2017г.
Обявление 12.04.2017г.
Обявление 20.04.2017г.

Обявление-информационни-дни-11.07.2017

Обявление-информационни-дни-14.06.2017

Обявление-информационни-дни-17.08.2017

Обявление-информационни-дни-18.05.2017

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Food for a balanced diet in the form of circle. Isolated on white������ � Svejo