„Осигуряване на топъл обяд – 2016г.”

Процедура за провеждане на подбор на потребители по Проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016г. в Перник”

Обявление 04.01.2017г.
Обявление 12.01.2017г.
Обявление 18.01.2017г.
Обявление 03.02.2017г.
Обявление 09.02.2017г.
Обявление 17.02.2017г.
Обявление 23.02.2017г.
Обявление 02.03.2017г.
Обявление 10.03.2017г.
Обявление 16.03.2017г.
Обявление 22.03.2017г.
Обявление 05.04.2017г.
Обявление 12.04.2017г.
Обявление 20.04.2017г.
Обявление 21.09.2017г.
Обявление 18.10.2017г.
Обявление 23.11.2017г.
Обявление 20.12.2017г.

Обявление-информационни-дни-12.01.2018

Обявление-информационни-дни-15.02.2018

Обявление-информационни-дни-20.03.2018

Обявление-информационни-дни-19.04.2018

Обявление-информационни-дни-21.05.2018

Обявление-информационни-дни-28.06.2018

Обявление-информационни-дни-24.07.2018

Обявление-информационни-дни-22.08.2018

Обявление-информационни-дни-28.09.2018

Обявление-информационни-дни-25.10.2018

Обявление-информационни-дни-29.11.2018

Обявление-информационни-дни-20.12.2018

Обявление-информационни-дни-21.01.2019

Обявление-информационни-дни-26.02.2019

Обявление-информационни-дни-28.03.2019

Обявление-информационни-дни-25.04.2019

Обявление-информационни-дни-30.05.2019

Обявление-информационни-дни-27.06.2019

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Food for a balanced diet in the form of circle. Isolated on white������ � Svejo