Транспорт

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ

№ 1 Профилакториум – кв.Калкас

№ 2 Профилакториум – Гробищен парк Кракара

№ 3 Профилакториум – бен.Граово

№ 4 кв.Кристал – р.Тева

№ 5 Могиличе – Клепало

№ 7 кв.Могиличе – кв.Калкас

№ 8 Перник – Тева

№ 9 СБАЛББ – сп.Метал

№ 10 Перник – Тева

№ 11 Перник – Бреста

№ 12 Перник – с.Люлин

№ 15 Тева – сп.Метал

№ 16 Перник – Бучински път

№ 17 Перник – сп.Метал

№ 18 Перник – Студена

№ 19 Перник – Кралев дол

№ 20 Е Перник -Кралевски път

№ 20 Перник – Кралевски път

№ 21 Перник – Кладница

№ 23 Перник – с.Драгичево разписание

№ 24 р-е Перник-Бучино

№ 25 Перник-Ярджиловци

№ 26 гр.Батановци – сп.Метал

№ 27 Перник-Планиница

№ 28 Перник-Зидарци

№ 29 Перник-Радуй

№ 44 кв.Драгановец – Ингилийска махала

Драгичево – София

София АГ Сердика – с.Кладница ТК БУС ПЕРНИК

Перник – Ковачевци

Перник – Радомир

Перник – Брезник

Перник – с.М.Дрен ново разписание

Перник-Трън

Разписание Перник-София АГ „Сердика“

Автогара ПЕРНИК – СОФИЯ „Метростанция 1”

Списък на субсидираните линии от общинската транспортна схема

Публичен регистър за издадени разрешителни за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Перник за 2018г.

Субсидии и компенсации за първото тримесечие на 2018г.

Субсидии и компенсации за първото тримесечие на 2017г.

Субсидии и компенсации за второ тримесечие на 2017г

Субсидии и компенсации за трето тримесечие на 2017г

Субсидии и компенсации за четвърто тримесечие на 2017г

Субсидии и компенсации за 2016г

 

 ������ � Svejo