гр. Люблин

Полша

Най-старите исторически документи, споменаващи Люблин, датират от 1198 г. и показват наличието на едно дълго присъствие на разнообразни култури в района. През многовековната си история Люблин съществува както в пределите на Австрийската империя, Варшавското херцогство така и под руско господство. След края на руското владичество, градът е завладян от германски и австро-унгарски войски. След разгрома на Централните сили през 1918 год., първото правителство на независима Полша се развива за кратко в Люблин. През 1944 г. градът бил освободен от съветската армия и станал първата столица на Полша, след освобождението.

Днес Люблин е важен индустриален център, който разполага с химически и машиностроителни заводи и фабрики. Богатата му история и култура го определя и като голям културен, спортен и образователен център: в града се намират шест висши учебни заведения, между които Люблинския католически университет (KUL) и университета Мария Кюри-Склодовска (UMCS).

http://www.um.lublin.pl

Вашият коментар