Михал Павлов – от 1 януари 1914 г. до 31 юли 1917 г.

Кмет на Пернишка селска община от 1 януари 1914 г. до 31 юли 1917 г.
Участва в Първата световна война.

През 1915 г. Общинския съвет предвижда в бюджета на общината разходи за длъжност “медицински фелдшер”. До 30 юни 1915 г. Перник в медицинско отношение е влизал в състава на Църковския санитарен участък. На 1 юли 1915 г. длъжността е заета от Петър Георгиев Вретенаров от гр. София. Амбулаторията е разкрита в една от стаите, заемани от общинското управление, която имала самостоятелен вход. Инвентарът и санитарните материали били доста оскъдни. Електрифициран е кв. “Инженерен”.

Населението е 3 232 души /1 753 мъже и 1479 жени/.������ � Svejo