24.03.2020

Телефони за сигнали и услуги

Национална денонощна линия за COVID-19 на Министерство на здравеопазването


Национална линия за спешни повиквания


РЗИ – Перник, дирекция „Надзор над заразните болести“


Денонощен ситуационен център на МВР


Консултации, РЗОК – Перник


Денонощна връзка РЗОК – Перник


Сигнали за неспазване на карантината, РЗОК – Перник


За въпроси свързани със социално подпомагане


За възрастни хора и лица под карантина в невъзможност за самообслужване


Телефон за връзка на доброволците с община Перник