Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

09.06.2020 г.

„Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. „

15.05.2020 г.

„Избор на изпълнител на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 за Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“.

24.03.2020 г.

“Доствка на 13 броя нови единични газови автобуси и специализирано оборудване към тях” в изпълнвние на проект “Интегриран градски транспорт на град Перник” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020

05.03.2019 г.

ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ ЕДИНИЧНИ ГАЗОВИ АВТОБУСИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ“, в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020

 

 

 

 

03.05.2019 г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

03.12.2018 г.

„Избор на изпълнител/и на нженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по две обособени позиции:
Първа обособена позиция: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция
Втора обособена позиция: Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква

20.08.2018 г.

„Доставка и монтаж на оборудване в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по две обособени позиции:  Първа обособена позиция: „Доставка и монтаж на оборудване за газозарядна станция в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ Втора обособена позиция: „Доставка и монтаж на оборудване за депо в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

10.08.2018 г.

Избор на изпълнител/и на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по две обособени позиции: Първа обособена позиция: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция Втора обособена позиция: Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква

08.08.2018 г.

„Избор на изпълнител/и на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по две обособени позиции: Първа обособена позиция: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция Втора обособена позиция: Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква

06.08.2018 г.

Доставка на подвижен състав – 15 броя нови автобуси на природен газ за нуждите на обществения транспорт в град Перник“, в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, с уникален номер в РОП на АОП №05700-2018-0001

Вашият коментар