Конкурси и търгове - 2017 година

2017

 • 12.12.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 05.12.2017г.

Конкурс за длъжността – Началник на отдел „Общинска собственост и контрол търговия, транспорт и земеделие” – 1 щ. бр.

 • 30.10.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 21 бр. обекти /терени и павилиони/ – общинска собственост

 • 26.10.2017г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 25.10.2017г.

Заповед публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 24.10.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 11.09.2017г.

Заповед за конкурс за длъжността – Началник на отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”

Конкурс за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство” при Община Перник

 • 04.08.2017г.

Заповед – гл. експерт ЗЖПССД

„Главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности”

 • 14.07.2017г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обекти № 1703-с и № 1704

Заповед определяне купувач 1703-спротокол 1703-срегистър

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН № 15 /07.08.2017 год.

Заповед определяне купувач 1704протокол 1704регистър

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН № 16/07.08.2017 год.

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обект № 1705

Заповед определяне купувач 1705протокол 1705регистър

ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА № 17/07.08.2017г.

 • 06.07.2017г

Заповед №1204/06.07.2017г. за изменения на заповед за търг от 28.06.2017г.

 • 29.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 28.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 27.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 25.05.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12бр. обекти /помещения и павилиони/ – общинска собственост

 • 16.05.2017г.

Заповед № 791/12.05.2017 г. за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на: 1. Център за обществена подкрепа – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61– 0.5 щ. бр. 2. Директор на Кризисен център – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61 – 0,5 щ. бр.

Oбявление на конкурс за заемане на длъжността Директор на: 1. Център за обществена подкрепа – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61– 0.5 щ. бр. 2. Директор на Кризисен център – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61 – 0,5 щ. бр.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 15.05.2017г.

Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- частна общинска собственост

 • 24.03.2017г.

Заповед да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 07.03.2017г.

Конкурс за Директор на ДЯ „Мечо Пух“

 • 22.02.2017г.

Конкурс за длъжността „директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс гр. Перник, ул. „Физкултурна” № 12

 • 21.02.2017г.

Конкурс за длъжността Началник отдел „Подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет, информационно обслужване и канцелария“ в Община Перник

Конкурс за длъжността Началник отдел „Счетоводство“ в Община Перник

 • 13.02.2017г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен обекти № 1701-с и № 1702

Протоколи от комисии и заповеди за класиране

Договор 1701-с

Договор 1702

 • 31.01.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект общинска собственост

 • 27.01.2017г.

Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- частна общинска собственост

Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и земеделски земи – общинска собственост

 • 09.01.2017г.

КОНКУРС за длъжността Директор дирекция „Местни приходи и такси“

КОНКУРС за длъжността Началник отдел „Правно обслужване“ в Община Перник