Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ПРОЕКТ: “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИ ИНДУСТРИЕЛНИ ЗОНИ – ReTInA ”

Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013

10.05.2012 г.

Община Перник успешно финализира проект ReTiNa

 

 

Община Перник финализира проект „Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа – ReTinA” по Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 година по цел „Европейско териториално сътрудничество”, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/. Със заключителна конференция, която беше открита от кмета Росица Янакиева и под звуците на химна на България и Одата на радостта в Двореца на културата бяха отчетени приоритетите на проекта и реализираните цели. Янакиева подчерта, че Перник е от малкото общини в България, които са кандидатствали успешно по проект, който се финансира директно от Европейската комисия в Брюксел. Проектът „ReTinA” е истинска гордост за Община Перник. Той стартира на 01.06.2009 г., а крайният срок за реализацията му е 31.07. 2012 г. Ръководител на проекта е инж. Иван Искренов – Директор „Евроинтеграция, стопански дейности и контрол” в Община Перник. На заключителната конференция представителят на МРРБ Ирина Рангелова също обобщи, че Община Перник се е справила по-добре от други партньори, които представляват много по-големи общини и са с по-голям опит в изпълнението на проекти по транснационално сътрудничество.
Програмата за транснационално сътрудничество предвижда подкрепа от Европейската общност за региони в 16 страни-членки, страни кандидатки, потенциални кандидатки и трети страни. Интересът към тази програма е огромен. Доказателство за това е фактът, че на първия етап са подадени общо 822 предложения, от които са допуснати 692. На втория етап одобрените са само 40, включително и проект ReTInА. Проектът е с общ бюджет  3 327 500 евро. Бюджетът само на Община Перник е 275 800 евро, от който 15% е национално съфинансиране от МРРБ. Управляващ орган по програмата е Националната агенция за развитие на Унгария. От българска страна за изпълнението на програмата отговаря Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Водеща организация по проекта е Унгария, Община Чепел – район на Будапеща, а партньори са Италия, Словения, Словакия, Гърция, Румъния и България – Община Перник.
Проектната идея е за обединяване усилията на Община Перник и наличните малки и средни предприятия, възникнали след извършена приватизация и реформиране на големия металургичен завод „Стомана”, създаване на предпоставки за изграждане на мащабен Бизнес парк “Перник- Изток”, увеличаване на атрактивността на зоната и привличане на нови инвеститори в нея и община Перник.
На конференцията бяха отчетени и предпоставките за създаването на Бизнес парк „Перник-Изток” като обособена част на територията на общината около 2700 м2, възможност за ефективно използване на географските предимства на района, както и възможностите за изграждане на комплексни административни, консултантски, маркетингови, логистични и IT услуги, което води до значително намаляване на корпоративните разходи за подобни дейности.

 

 

 

 

 

На 9 май 2012 г. (сряда) в Заседателната зала на Дворец на Културата ще се проведе Финална конференция по проект ReTInA, финансиран от Оперативна програма за Транснационално сътрудничество за Югоизточна Европа 2007- 2013. Конференцията ще започне в 10 часа.

Guide for Revitalisation Development Plan

Инвестиционен план за развитие на индустриална зона “Стомана” в община Перник

Стратегически маркетингов план на община Перник и промишлена зона “Стомана”

Tool for stakeholder engagement

Наши архитекти спечелиха второ място в европейски конкурс по проект ReTInA

Информация за 3D конкурс за презентиране на идеи за възстановяване на индустриални зони в Югоизточна Европа по проект ReTina

Транснационална среща по Проект “ReTInA” – 19-20.09.2011г. – Перник – видео

Община Перник отсрами достойно България с участието си в Проект “ReTInA”

Подготвителен процес на Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA”

Откриваща пресконференция в Перник на Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA”

Откриваща пресконференция в Будапеща на Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA”

Обучение в Атина по Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA”

Форум по Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA”

Отчети по Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA”

Резултати по Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA”

Втора транснационална среща по Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA” – Ферара, Италия

Трета транснационална среща по Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA”- Кошице, Словакия

Доклади по Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA”

Четвърта транснационална среща по Проект “Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA”- Марибор, Словения

Годишна конференция на Програма за транснационално сътрудничество в югоизточна Европа – София

Вашият коментар