Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
Договор: BG051PO001-4.1.04-0140
Име на проект: Протегната ръка
Бенефициент: Община Перник
Целта на проекта е да подпомага интегрираното и включващо обучение в детските заведения и общински училища на територията на община Перник чрез създаване на подкрепяща среда, промяна нагласите в обществото и подрастващите за равнопоставеност на децата със специални образователни потребности.
Партньори в изпълнението на проекта са ХІІ ОУ „Васил Левски”, Х ОУ „Алеко Константинов”, ХІІІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ХVІ ОУ , „Св. Св. Кирил и Методий” ЦДГ № 3 „Пролетен цвят”, ЦДГ № 5 „Вела Пеева”, ОДГ № 7 „Пролет”, ОДЗ № 9 „Калина Малина” и ЦДГ №15 „Райна Княгиня” гр. Перник. ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград е основен партньор, който ще реализира обучителните програми за родители и учители. В работата по проекта ще се включат експертите от Ресурсен център гр. Перник.

Презентация на проекта

prraka

header_bg

Вашият коментар