Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

 

Финализираха проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”

Подбор на персонал – работник ремонтни дейности в сферата на озеленяването и благоустройството в Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „ФЛОР” 

pokana45075

Решение на комисията за подбор на кандидатите за персонал на СП ”Флор”, съгласно Заповед № 12/07.01.2013г.

Списък на ддопуснатите и недопуснатите кандидати до ІІ-ри етап- интервю за длъжност „АДМИНИСТРАТОР“ на СП“ФЛОР“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до ІІ-ри етап- интервю за длъжност „УПРАВИТЕЛ“ на СП“ФЛОР“

КОНКУРС за избор на длъжностите “УПРАВИТЕЛ” и “АДМИНИСТРАТОР” на СП «ФЛОР»-гр.Перник

Списък на допуснатите кандидати до ІІ-ри етап – интервю за Длъжност „УПРАВИТЕЛ“ на СП “ФЛОР“

Конкурс за управител на СП “ФЛОР”

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОЗЕЛЕНИТЕЛИ, ОБЩИ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЦИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ДО І І-РИ ЕТАП

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОЗЕЛЕНИТЕЛИ, ОБЩИ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЦИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ДО І І-РИ ЕТАП

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ДО І І-РИ ЕТАП

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ДО ІІ-РИ ЕТАП

Р Е Ш Е Н И Е на комисията за подбор на кандидатите за персонал на СП ”Флор”, съгласно Заповед № 1137 / 18.07.2012г.

КОНКУРС за избор на длъжността УПРАВИТЕЛ на СП «ФЛОР»-гр.Перник

Обява за подбор на персонал за „ФЛОР” – гр. Перник

Община Перник стартира изпълнението на проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ – социално предприятие за озеленяване и благоустройство”

Проект “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ – социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Перник”

Информация за проекта

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.02-0042-C0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ – социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Перник”

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

http://ophrd.government.bg/

Фотогалерия – СП ”ФЛОР”

01042013125 01042013131 01042013142 29032013115 01042013126000 снимка0146 снимка0154 Снимка0641 Снимка0712 Снимка0719 Снимка0926 Снимка0934 Снимка0952 0001 0006 0007 0011 0013 0016 0018 0023 0026 (2) 0032 0028 0073 0075 0077 0078 0080

 

Вашият коментар