Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Ремонтите на сградите на училищата, които се извършват по проект ”Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Перник” към договор BG161PO001-1.1.09-2010/018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, вървят в график. Това уверяват специалистите, които извършват непрекъснат инвеститорски контрол върху работата на строителните фирми, избрани за изпълнители на проекта. По този проект се извършват ремонтни дейности на ІV СОУ “Св.Кл.Охридски”; Обща сграда на Х ОУ “Алеко Константинов” и Спортно училище “Олимпиец”; ЦДГ №6 “Българче”. Изпълнена е хидроизолацията и топлоизолацията на покривите на сградите на училищата. Подменени са улуците и водостоците и на двете сгради. Вследствие на разразилата се преди десетина дни снежна буря имаше откъртени ламарини от обшивката на покрива на 10-то училище, които вече са възстановени. Корекции ще бъдат направени и на обшивката на северната стреха на покрива на четвърто училище, но поради това, че наклонът на покрива е голям и има силно обледяване, фирмата-изпълнител изчаква да се повишат малко температурите, тъй като работата може да изложи на опасност здравето на строителите. На двете сгради е монтирана напълно дограмата като е направено и обръщането на отворите около нея и е приключено боядисването с латекс около тях. Подменена е дограмата и на стълбищната клетка на ІV СОУ “Св.Кл.Охридски”. Завършена е външната изолация на училищата заедно със силикатната мазилка и рисунките предвидени в архитектурния проект. При ежедневния контрол върху качеството на строителните работи е установено, че поради рязкото падане на температурите са се появили леки дефекти по външната мазилка и на двете сгради, които са на площ от около 150 кв. м на всяка от двете сгради, които ще бъдат отстранени щом времето позволи това. Вътрешната отоплителната инсталация е ревизирана и окомплектована на 90%, съгласно предвиденото в проекта. Предстои подмяната на абонатните станции и монтажа на слънчевите колектори на 10-то училище. Доставена е абонатната станция за СОУ”Св. Климент Охридски”. Вече започна организацията по монтажа й. Фирмата-изпълнител предвижда той да бъде извършен в почивните дни, тъй като се налага спиране на парното отопление на сградата на училището, което ще се отрази неблагоприятно върху учебния процес.
Според експертите в община Перник, до момента е реализиран над 90% от обема на строително-ремонтните работи, заложени по проекта. Строителите максимално са използвали времето за извършването на външните строителни дейности до началото на зимата, така че в момента да се работи вътре и по отоплителната инсталация, както е заложено в проекта. Това ни дава основание да вярваме, че ремонтните работи на сградите на училищата ще бъдат завършени в срок, съгласно утвърдените графици.

Пресконференция по проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура , гр.Перник”

ГАЛЕРИЯ от Пресконференция по проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр.Перник”

Вашият коментар