Избори за Народно събрание - 02 април 2023

 

 

Избори за Народно събрание – 02 октомври 2022

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. община Перник уведомява гражданите , че :

І. До кмета на общината, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

  1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение/Приложение №67- НС / – до 17.09.2022 г.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

  1. Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес  на избирател в изборите за народни представители от избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места /Приложение № 21-НС / – до 17.09.2022 г.
  2. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители /Приложение № 25-НС/, подава се от регистриран кандидат за народен представител, членове на ЦИК, членове на РИК, наблюдатели – до 17.09.2022 г
  3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци/Приложение № 17-НС / – до 24.09.2022 г.
  4. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия /Приложение №67-НС / – до 26.09.2022 г.
  5. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък /Приложение № 18-НС/ –  до предаване списъците на СИК.
  6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК. /Приложение № 20-НС/  – до предаване на избирателните списъци на СИК.
  7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес  на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК. /Приложение № 19-НС/  – до предаване на избирателните списъци на СИК.
  8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. /Приложение № 22-НС/. Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

Частични избори за кмет на село Богданов дол на 23.10.2022 г.

Заповед за образуване на избирателна секция

Избирателен списък за гласуване в частични избори на 23 октомври 2022 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в частичните избори за кмет на село Богданов дол