Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание – 14 ноември 2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Във връзка с отстраняването на непълноти и грешки в избирателния списък за произвеждането на изборите за Народно събрание и президент и вицепрезидент на Република България на 14.11.2021 г. са осигурени дежурства от служители на общинската администрация. Те ще работят с граждани на 06.11.2021 г./събота/ – от 08.00-14.00 ч.
1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г.   в Общинска администрация – Перник, кметствата или кметските наместничества на общината.

►Приложение № 30-ПВР/НС – Изтегли от тук

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД ,,ГРАО“ на адрес: https://regna.grao.bg/ 
2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняат избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянен адрес или настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Срок до 30.10.2021 г. 

►Приложение № 39-ПВР/НС – Изтегли от тук

 3. Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък може да поиска отстраняването им с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 06.11.2021 г. 

►Приложение – № 26-ПВР/НС – Изтегли от тук

Заявления могат да се подават и на 30.10.2021 г. /събота/ в отдел “Гражданска регистрация”

 4.Бланка-образец на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

►Приложение ПВР/НС – Изтегли от тук

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СИК за хора с увреждания

Покана към политическите партии за състав на ПСИК

Заповед ПСИК –Ярджиловци

Заповед за местата, разрешени за поставяне на агитационни материали

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Перник за произвеждането на избори за Президент и вицепрезидент на република България и за Народно събрание на 14.11.2021 г.

Обхват на избирателните секции на територията на Община Перник

Избирателни списъци секция №1 – секция №136

Избирателни списъци секция №51 и секция №134

Покана за състав на СИК

Покана за състав на СИК –лечебни заведения и карантинирани

 

Избори за народно събрание – 11 юли 2021

Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (приета с Решение № 8-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК)

Заповед за образуване на 136 избирателни секции на територията на Община Перник за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Перник за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г.

Избирателни списъци секция №1 – секция №136

Избирателни списъци секция №51 и секция №134

Покана за провеждане на консултации за квотно разпределение за състав и ръководство на СИК на територията на община Перник

Решение относно квотно разпределение за състава и ръководството на секционните избирателни комисии на територията на Община Перник

Квотно разпределине на състава и ръководството на секционните избирателни комисии на територията на Община Перник

Заповед агитационни материали

Справка ГРАО

Информация за гласуване с подвижна избирателна кутия

Информация за гласуване по настоящ адрес

Покана ПСИК

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители

Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание - 14 ноември 2021

Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание - 14 ноември 2021

Избори за народни представители 2021