Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито на общински терен

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;

  Удостоверение от Агенцията по вписванията за актуално състояние на фирмата- копие със срок на валидност 6 месеца от издаването;

  Актуално експертно решение от ТЕЛК при доказана инвалидност- копие;

  Земеделските производители да представят карта за земеделски производител, издадена от Областна дирекция „Земеделие”- копие;

  Занаятчиите да представят удостоверение за членство към Занаятчийската камара- копие;

Такса и срок за предоставяне на административната услуга:

 • 30 дни

Заявление /Образец/ – натиснете тук

Информация за услугата – натиснете тук

Вашият коментар