Национален многожанров фестивал на хората с увреждания – Пред читалище “Просвета” в кв. Църква