Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Дирекции и отдели

Обща администрация

Специализирана администрация

Вътрешен одит

 • Отдел "Информационно обслужване и канцелария"
 • Отдел "Счетоводство"
 • Отдел "Бъджет и финанси"
 • Отдел "Гражданска регистрация"
 • Отдел "Подпомагане и осигуряване работата на общински съвет"
 • Отдел "Управление на човешките ресурси и деловодство"
 • Отдел "Управление при отбранително-мобилизационна
  подготовка и сигурност"
 • Отдел "Правно обслужване"
 • Отдел "Обществени поръчки"
 • Дирекция "Местни данъци и такси"
 • Отдел "Регистрация и обслужване"
 • Отдел "Ревизии и проверки"
 • Отдел "Европейски и национални оперативни програми"
 • Отдел "Общинска собственост, контрол търговия,
  транспорт и управление земеделие"
 • Дирекция "Хуманитарни дейности"
 • Отдел "Образование, култура и младежки дейности"
 • Отдел "Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика"
 • Дирекция "Инвестиционно проектиране и устройство на територията"
 • Отдел "Устройство на територията"
 • Отдел "Инвестиционно проектиране и контрол по строителството"
 • Дирекция "Строителство, инфраструктура и екология"
 • Отдел "Строителство и инфраструктура"
 • Отдел "Инвестиции, екология и озеленяване"
 • Звено "Общински инспекторат"
 • Превантивно-информационен център
 • Обслужващи дейности