Този уебсайт е разработен от Община Перник. Платформата има за цел да събере и представи проверен ресурс за подпомагане разбирането на вируса и да информира обществеността. Нека бъдем отговорни, за да спасим човешки животи! Заедно ще се справим!

Развитие в световен мащаб

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ