Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП- ПР и ПЗ И 55871.620.34, ПИ 55871.620.35 и част от ПИ  55871.620.28 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник, местност „Гайдарица“