Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо решение и дадено разрешение за изработване на проект на ПУП- ПР и ПЗ на ПИ №7 по ПНИ на с. Драгичево, местност„Черешите“