Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект на ПУП- ПР и ПЗ на ПИ 438 по на с. Драгичево, местност „Крушите“ ПНИ