Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо решение и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 123 по плана на ПНИ на с. Люлин,местност „Мъртвака“