Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с издадено Решение № СО-144-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проекти за „Частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Перник и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 70038.23.1005, 70038.23.81 и 70038.23.47, с. Студена