Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за съхраняване на негодни за употреба батерии (НУБ) и третиране чрез линия за шредиране на неопасни НУБ с капацитет 12 t/24h или 3 500 t/y“ в ПИ с идентификатор 55871.515.1349 по КККР на гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, част от сграда с идентификатор 55871.515.1349.3, с площ 706 кв.м, с възложител „ФИКС ТРЕЙД“ ЕООД