Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП- ПР и ПЗ с идентификатор 63152.3.8, 63152.3.9, 63152.3.10, 63152.3.11, 63152.3.12 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рударци,