Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Допълнителна информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Добавяне на отпадъци за приемане, съхраняване и окончателно обезвреждане на депо за неопасни отпадъци – „Кудин дол“ с кодове: 10 01 15 – сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 и 10 01 17 – увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатата в 10 01 16, които ще се получават при съвместно изгаряне на въглища и биомаса и възможност за приемане от други юридически лица на отпадъци с кодове: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05,10 01 15, 10 01 17, 19 09 02 и 19 09 05 “ с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК“ АД