Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за обществено обсъждане на доклад за ОВОС с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Добавяне при работата на горивната инсталация ТЕЦ „Република“ за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива – биомаса“ в поземлен имот с идентификатор 55871.514.177 по плана на гр. Перник, община Перник, с Възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК“ АД.