Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект на ПУП- ПР и ПЗ на ПИ с идентификатор 20986.34.75 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Дивотино, община Перник, местност „Срубел“