Покана за провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за общинското имущество на територията на Община Перник