Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 55871.250.140 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник, местност “Шевърляк”