Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за „Промяна на капацитета на отпадъци от черни и цветни метали и допълнение на отпадъчни масла и акумулатори, към действаща площадка, в УПИ II, (в поземлен имот с идентификатор 55871.515.6466), кв. 148, гр. Перник“ с възложител „ИС ИНВЕСТ 2021“ ООД