Обявление за процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на “Детско и ученическо хранене” ЕООД