Покана за публично обсъждане на намерение за промяна на дългосрочен общински дълг от община Перник